× Donate Now Terms And Conditions
Slider 4

Slider 4

 

 

 

 

 

 

 

 

સ્વાધ્યાય એ એક તપ છે જેનાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય છે

જૈનધર્મ નું ઊંડું જ્ઞાન ધરાવતા અનુભવી અને કુશળ જ્ઞાન દાતા દ્વારા ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક શિબિરો નું આયોજન