× Donate Now Terms And Conditions
Slider 2

Slider 2

શ્રી ઉતરાધ્યયન સુત્રમાં ભગવાન કહે છે કે સ્વાધ્યાય કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય છે

જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી દયા પળાય છે.